Hlavná Iné Barbara A. Black

Barbara A. Black

  • George Welwood Murray profesor Emerita právnych dejín
  • Emeriti
Vzdelávanie

Ph.D., Yale University, 1975
LL.B., Columbia Law School, 1955
B.A., Brooklyn College, 1953

kalkulačka miery falošných objavov

Barbara Aronstein Black je profesorkou Emerity pre právnu históriu Georgea Welwooda Murraya a dekankou Emeritnej právnickej fakulty na Kolumbii.

V roku 1955 bola absolventkou Právnickej fakulty. Black pôsobila ako advokátska koncipientka na škole v rokoch 1955 až 1956. V roku 1965 začala doktorandský program v odbore história so špecializáciou na anglo-americké právne dejiny na univerzite Yale University. inštruktorka a lektorka histórie pri ukončení vysokoškolského štúdia. Po získaní titulu Ph.D. sa Black stala odbornou asistentkou histórie na Yale. Docentom práva bola vymenovaná v roku 1979. Black bol hosťujúcim prednášajúcim na Harvardskej právnickej fakulte v roku 1978. Na fakultu právnickej fakulty nastúpila v roku 1984. Od roku 1986 do roku 1991 pôsobila ako dekanka Právnickej fakulty.

Black pôsobila ako prezidentka Americkej spoločnosti pre právne dejiny v rokoch 1986 až 1987 a od roku 1988 do roku 1989. Bola členkou Selden Society, Massachusetts Historical Society, American Academy of Arts & Sciences, American Philosophical Society a etická komisia štátu New York. V rokoch 1992 až 1998 bola tiež členkou správnej rady newyorskej právnickej školy. Black je emeritným dôverníkom Historickej spoločnosti Najvyššieho súdu. Je tiež členkou Talianskej akadémie pre pokročilé štúdium v ​​Amerike na Kolumbijskej univerzite a Stálej poradnej rady pre projekt Jay Papers na Kolumbijskej univerzite. Jej publikácie sú zamerané na právne dejiny a zmluvy.

Zatiaľ čo bol na právnickej škole, bol Black redaktorom Columbia Law Review . Je držiteľkou čestných titulov na Brooklyn College, Marymount Manhattan College, Osgoode Hall, The College of New Rochelle, New York Law School, Smith College, Vermont Law School a Georgetown University Law Center.

Zaujímavé Články