Hlavná Iné Časté otázky k medzinárodným štúdiám

Časté otázky k medzinárodným štúdiám

Vychádzajúce

Medzinárodné štúdium plánovania študentov právnickej školy na Kolumbii

Kliknutím na tému nižšie prejdete do tejto sekcie:

Kliknutím otvoríte Plánovanie

Ako sa líši štúdium v ​​zahraničí v administratívnom kontexte?

Columbia Law School ponúka študentom možnosť študovať v zahraničí ako študenti, ktorí sú úplne ponorení do vzdelávacieho programu, ktorý je štruktúrovaný, spravovaný a vyučovaný v rámci inej právnej vzdelávacej kultúry. Veríme, že hodnota tohto prístupu je zrejmá, mali by ste si však byť vedomí potenciálnych nákladov.

Zatiaľ čo každý zámorský partner bol preverený, že spĺňa vysoké vysokoškolské štandardy Kolumbie, len málo škôl mimo USA dokáže čerpať z podobnej hĺbky administratívnych zdrojov. Študenti, ktorí študujú v zahraničí, by tak mali očakávať uspokojivú intelektuálnu skúsenosť, ale aj byrokratické a kultúrne výzvy, ktoré môžu prekonať tie, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v právnom vzdelávacom kontexte USA. Študenti, ktorí nikdy neštudovali ani nežili v zahraničí, sa dôrazne vyzývajú, aby pred podaním žiadosti diskutovali o týchto problémoch s Úradom pre medzinárodné programy.

Môžu študenti prestúpiť študovať do zahraničia?

Prestupujúci študenti môžu študovať v zahraničí jeden semester, ale nemôžu sa uchádzať o dvojjazyčné programy, ktoré znamenajú strávenie celého 3L ročného pobytu v zahraničí.

Po prijatí na zahraničný študijný program musíte podať žiadosť o registráciu a ísť na semester do zahraničia. Pošlite krátky e-mail na adresu Úrad registračných služieb vysvetlenie, do ktorého programu ste boli prijatí a prečo sa ho chcete zúčastniť. Vo väčšine prípadov sa týmto petíciám vyhovuje. Kancelária registrátora zvyčajne odporučí, aby ste počas pobytu v Kolumbii absolvovali potrebné kurzy čierneho písma a pred odchodom do zahraničia sa porozprávali s Úradom pre kariérové ​​služby alebo Iniciatívy pre sociálnu spravodlivosť.

Aká je pravdepodobnosť, že budem prijatý do svojho programu voľby? Existuje na študentov strop pre rôzne programy?

Z historického hľadiska sa väčšina uchádzačov mohla zúčastniť na svojom programe prvej alebo druhej voľby. Mnoho programov je obmedzených na dvoch alebo troch nominovaných ročne.

Programy Globálnej aliancie sú navrhnuté tak, aby pojali väčší počet študentov. Oxfordská globálna aliancia môže trvať maximálne päť; Amsterdamská aliancia môže trvať osem; Parížska globálna aliancia môže trvať 16. V programoch s čakacími listinami je obvykle určitý pohyb. Či sa však zoznam vymaže, bude v konečnom dôsledku závisieť od počtu uchádzačov o konkrétny program v danom roku.

Musím hovoriť jazykom hostiteľskej krajiny, aby som mohol študovať v zahraničí?

Niektoré programy vyžadujú jazykovú plynulosť, napr. pre Paríž I / Sorbonne musíte hovoriť francúzsky. V Buenos Aires musíte hovoriť španielsky. Na mnohých miestach môžete úplne študovať v angličtine, napr. Amsterdam, ILF (Frankfurt), Luxemburg, Bucerius (Hamburg), CEU (Budapešť), Beida (Peking), Hitotsubashi (Japonsko), ESADE (Barcelona), Sciences Po (Paríž) atď.

Ovplyvní štúdium v ​​zahraničí moju trajektóriu verejného záujmu?

Štúdium v ​​zahraničí bolo veľmi prospešné pre mnohých študentov, ktorí uvažujú o kariére vo verejnom záujme. Môže to však byť v rozpore s absolvovaním kliník, stáží alebo iných kurzov - alebo s pro bono -, ktoré si zamestnávatelia vo verejnom záujme vážia. Načasovanie zámorskej štúdie môže tiež predstavovať konflikty pri plánovaní, pokiaľ ide o kalendáre prenájmu vo verejnom záujme. Konzultujte s iniciatívami sociálnej spravodlivosti a dozviete sa viac.

Kliknutím otvoríte Prihlasovanie

Mal by som zahrnúť druhý výber programu?

Ak máte, mali by ste absolútne vymenovať druhú voľbu; nijako ti to neublíži. Vždy sa vás pokúsime umiestniť na prvé miesto, ktoré ste vybrali, a čakáme na vás, ak nenájdete miesto. Žiadame študentov, ktorí boli vybratí do programu, aby nás čo najskôr informovali, či chcú navštíviť miesto alebo stiahnuť svoje prihlášky, a to z administratívnych dôvodov a ako zdvorilosť voči všetkým spolužiakom v zozname čakateľov.

Čo je potrebné na osobné vyhlásenie?

Osobné vyhlásenie by malo popisovať vaše akademické, profesionálne a / alebo osobné záujmy a to, ako si predstavujete štúdium v ​​zahraničí. Výrok by mal mať dvojité riadky a nesmie obsahovať viac ako dve stránky. Pokojne napíšte samostatný odsek o svojej prvej, druhej a tretej voľbe.

Čo je potrebné pre odporúčanie fakulty?

Po zadaní profesorovho mena v sekcii odporúčaní prihlášky dostane osoba, ktorú ste označili ako svojho odporúčateľa, e-mail od systému so žiadosťou o začiarknutie buď: a) veľmi odporúčam, b) odporúčam, c) nie vedieť dosť dobre na to, aby ste odporučili, alebo d) neodporúčam.

newyorská vysoká škola a univerzita

Odporúča sa tiež, aby neváhajte urobiť akékoľvek ďalšie pripomienky týkajúce sa študenta. Väčšina odporúčateľov tam napíše niekoľko riadkov (napr. O tom, ako to vedia a prečo vás odporúčajú). Je zvlášť vhodné, aby bol váš odporúčajúci ochotný napísať niekoľko riadkov pre konkurencieschopnejšie programy.

Podliehajú odporúčania rovnako Uzávierka 1. marca ako zvyšok žiadosti?

Pred koncom obdobia na podávanie prihlášok musíte do online prihlášky, ktorá sa má podať, uviesť meno profesora / odporúčateľa. Keď profesor dostane e-mail z nášho systému, musí urobiť ďalší krok a odoslať formulár, ktorý dostane. Ak profesori nezareagujú včas, Úrad pre medzinárodné programy bude nasledovať pripomienky. Aj keď študenti nebudú penalizovaní za neskoré podanie, mali by ste o to požiadať včas, aby ste sa vyhli oneskoreniu v rozhodovacom procese.

Ktoré programy majú spoločné alebo predpoklady?

 • Predbežné alebo nevyhnutné: Amsterdamská globálna aliancia v medzinárodnom trestnom práve - L6269: Medzinárodné právo (alebo L6183: USA a medzinárodný právny systém ). Poznámka: Medzinárodné právo sa môže uplatňovať v Amsterdame, ale bez dodatočného kreditu. Pre študentov, ktorí podávajú prihlášky do februára 2021 a neskôr, Medzinárodné právo bude nevyhnutnou podmienkou pre amsterdamskú globálnu alianciu, ale stále sa môže považovať za nevyhnutnú podmienku pre študentov pri výmene v amsterdamskom semestri.
 • Požiadavky: Parížska globálna aliancia v oblasti globálneho obchodného práva a riadenia - L6231: Korporácie; L6269: Medzinárodné právo (alebo L6183: USA a medzinárodný právny systém). Tieto kurzy sa môžu absolvovať kedykoľvek pred parížskym semestrom.
 • Požiadavky: Oxfordská globálna aliancia v oblasti práva a financií - L6231: Korporácie; L6423: Nariadenie o cenných papieroch; L6232: Podnikové financie; L6202: Pokročilé právo obchodných spoločností: fúzie a akvizície (zvyčajne sa ponúkajú počas jarného semestra a niekedy nie sú k dispozícii na jeseň; uchádzači by si mali v ideálnom prípade naplánovať prijatie L6202 na jar roku 2L). Kurzy sa môžu zúčastniť kedykoľvek pred Oxfordským semestrom.
  • Nemôžeme zaručiť, že počas jesene 3L nebude ponúkaný žiadny konkrétny kurz, takže študenti by sa mali ideálne zamerať na absolvovanie troch až štyroch z týchto kurzov do konca 2L ročníka. Zapamätaj si to Korporácie je všeobecne nevyhnutným predpokladom alebo nevyhnutným predpokladom ďalších nevyhnutných predpokladov.
 • Duálne programy nemajú žiadne predpoklady, ale študenti musia spĺňať všetky požiadavky na získanie titulu J.D., aby sa mohli zúčastniť na týchto alebo akýchkoľvek iných študijných programoch v zahraničí.

Ako mám na prihláške ukázať, ktorú som absolvoval alebo v súčasnosti absolvujem predpísanú hodinu?

Aplikácia sa pýta, či ste si vzali každú predbežnú alebo základnú požiadavku. Označte Áno pri otázke, iba ak máte buď c omleté kurz alebo sú momentálne zaregistrovaný v kurze. Ak plánujete absolvovať kurz v budúcom semestri, označte Nie, aby sme vám mohli pomocou týchto informácií pripomenúť, aby ste v budúcnosti absolvovali chýbajúce kurzy.

Kliknutím otvoríte Náklady

Budem počas štúdia v zahraničí naďalej platiť školné a poplatky Kolumbii?

Áno. Študenti v Kolumbii, ktorí sa zúčastňujú študijných programov v zahraničí, budú naďalej platiť školné v Kolumbii, ako aj poplatky za zdravotnú službu a (okrem výnimiek) zdravotné poistenie. Počas štúdia v zahraničí sa od väčšiny ostatných poplatkov na akademickej pôde, vrátane poplatkov za aktivity študentov a univerzitných zariadení, upustí. Vaše školné v Kolumbii tiež platí za administratívne služby poskytované Úradom pre medzinárodné programy na podporu individuálneho štúdia v zahraničí pre študentov a riadenie viac ako dvoch desiatok inštitucionálnych partnerstiev.

Všetkým študentom, ktorí sa zúčastňujú študijných programov v zahraničí, bude spoločnosť Columbia Health naďalej účtovať poplatok za zdravie a súvisiace služby. Poplatok platí za celý rad podporných služieb Columbia Health pre študentov študujúcich v zahraničí, vrátane telefonického prístupu k poradenstvu v oblasti duševného zdravia a reakciám na sexuálne násilie; a administratívna pomoc so zabezpečením lekárskej starostlivosti, evakuáciou a repatriáciou podľa potreby.

Ako ovplyvňuje finančná pomoc štúdium v ​​zahraničí?

Študenti jednoročného alebo jednoročného študijného programu v zahraničí majú rovnaké školné a rovnaký študentský rozpočet, ako keby študovali na Kolumbii, takže ich finančná pomoc nie je ovplyvnená.

Výška inštitucionálnej pomoci (grantu alebo pôžičky) pre študentov zúčastňujúcich sa na jednoročnom alebo jednoročnom programe štúdia v zahraničí sa nijako neupravuje. Študenti, ktorí si potrebujú ďalšie pôžičky z úverových pôžičkových programov na pokrytie vyšších životných nákladov, by mali napísať na Úrad pre finančnú pomoc a požiadať o formulár žiadosti o úpravu rozpočtu. Vyvinieme všetko úsilie, aby sme vyhoveli odôvodneným požiadavkám, ktoré sú zdokumentované.

Viac informácií o tejto téme nájdete vo formulári Financie a finančná pomoc študentom Columbia Law School J.D., ktorí sa zúčastňujú programov zahraničného štúdia. Všetci študenti sú povinní prečítať si a podpísať tento formulár pred účasťou na študijných programoch v zahraničí.

Za aké ďalšie náklady budem zodpovedný?

Zodpovedáte za životné náklady v zahraničí, vrátane cestovania do a zo zahraničia, výdavkov na bývanie, stravy, verejných služieb, zábavy, nákladov na tlač a povolení na pobyt. Navštívte Úrad medzinárodných programov a pozrite si ukážky životných nákladov v rôznych zahraničných inštitúciách.

Kliknutím otvoríte Zdravotné poistenie

Môžu sa od poplatkov za zdravotné poistenie v Kolumbii odpustiť počas štúdia v zahraničí?

Môžete požiadať o zrieknutie sa inak povinných poplatkov za zdravotné poistenie Columbia predložením dokladu o adekvátnom alternatívnom krytí na celý rok (aj keď iba semestrálnym štúdiom v zahraničí) úradu pre poistenie a imunizáciu na Kolumbijskej univerzite. Výnimky sa spravidla neposkytujú iba na jeden semester. Bez ohľadu na to, či je udelená výnimka, politika univerzity vyžaduje, aby všetci študenti boli naďalej zodpovední za platenie poplatkov za zdravotníctvo a súvisiace služby v zahraničí.

Účastníci plánov zdravotného poistenia v Kolumbii budú musieť zaplatiť za lekárske služby vrátane bežných lekárskych a odborných návštev z vlastného vrecka a predložiť potvrdenia spolu s podrobným vyúčtovaním spoločnosti Aetna Student Health na preplatenie. Ak ste zaradení do plánu iného ako Kolumbia, bude sa od vás pravdepodobne vyžadovať, aby ste vo svojom pláne zdravotného poistenia nahlásili lekárske pohotovosti a náklady na lekársku starostlivosť, ktoré vznikli v medzinárodnom meradle, s následnými podaniami žiadosti podľa potreby.

Vo všetkých prípadoch sa pripravte tak, že si pred cestou skontrolujete požiadavky na hlásenie a ustanovenia o úhrade konkrétneho plánu zdravotného poistenia.

Okrem iného možného krytia môžu niektoré partnerské školy (napr. Amsterdam, Paríž 1 a Sciences Po) vyžadovať doklad o určitom špecificky medzinárodnom krytí alebo pripoistení. Podrobnosti nájdete na jednotlivých stránkach programu.

Kliknutím otvoríte Príprava na štúdium v ​​zahraničí

Ako môžem požiadať o študentské vízum / povolenie na pobyt?

Všetci účastníci musia spĺňať požiadavky na študentské víza hostiteľskej krajiny a mali by mať so sebou cestovný pas platný šesť mesiacov po počiatočnej ceste. Konkrétne postupy pri podávaní žiadosti sa líšia v závislosti od krajiny a národnosti.

Mimo USA občania by si mali skontrolovať súčasné vízové ​​požiadavky a poskytnúť im čas navyše; v niektorých prípadoch môže vízový proces, ktorý sa na nich vzťahuje, trvať dlhšie ako občanom USA.

Okamžite po prijatí oficiálneho listu o prijatí začnite s procesom podávania žiadosti o vízum, pretože môže byť potrebné vymenovanie víz a prevádzkové intervaly sa rýchlo zapĺňajú. Odloženie plánovania schôdzky vám môže zabrániť v tom, aby ste dostali vízum včas na registráciu na kurzy v zahraničí. Ak nemôžete študovať v zahraničí a neprijali ste včas opatrenia na registráciu v Kolumbii, možno budete musieť ísť na dovolenku.

Ako získam osvedčenie / kartu o zdravotnom poistení, ak sa vyžaduje pre moje vízum?

Študenti s plánom Columbia by mali volať na linku zákazníckych služieb na Aetna Student Health 800-859-8471. Požiadajú o základné informácie, ako napríklad identifikačné číslo poistenia, dátum narodenia, adresa a dôvod na získanie osvedčenia (napr. Vízová spôsobilosť). Certifikáty je možné bezplatne zaslať faxom alebo poštou do 7 až 10 pracovných dní.

Študenti, ktorí nie sú účastníkmi plánu Columbia, si musia prostredníctvom svojho vlastného poistného plánu overiť, či v zahraničí spĺňajú alebo nespĺňajú kritériá zahraničnej školy alebo vlády.

Môžem sa na Columbia Law School zúčastniť dvoch rôznych semestrálnych programov v priebehu dvoch semestrov?

Nie. Kredit na dva semestre v zahraničí môžete získať, iba ak sa zúčastňujete jedného z našich dvojakých študijných programov, ktorý znamená stráviť oba semestre trojročného štúdia v Londýne, Paríži alebo Frankfurte.

Môžem sa zúčastniť externej stáže D.C., ak študujem semester v zahraničí?

Áno. Môžete požiadať a je vám umožnené zúčastniť sa, ak bude prijatý. Uistite sa, že ako vždy spĺňate všetky požiadavky na vzdelanie.

Kliknutím otvoríte Bývanie

Môžem prenajať svoje bývanie v Kolumbii, keď idem do zahraničia?
Máte povolenie na podnájom svojho bývania v Kolumbii, ak ste na programe schválenom v Kolumbii a nie ste v poslednom semestri v Kolumbii - t.j. ak ste počas jesenného semestra 3L v zahraničí alebo sú 2L preč buď na semester. Budete musieť vyplniť formuláre podnájmu a získať podpis od kontaktnej osoby pre bývanie na právnickej škole v Student Services.

Máme veľa zahraničných výmenných študentov, ktorí prichádzajú na právnickú školu v Kolumbii, najmä na jeseň. Sú dychtiví nájsť pohodlné a cenovo dostupné bývanie a radi vás kontaktujeme. Každý rok mnoho prichádzajúcich študentov na výmenný pobyt prenajíma ubytovanie Columbia od študentov právnickej fakulty Columbia, ktorí odchádzajú na semester do zahraničia.

Výnimka: V niektorých prípadoch môžu maturujúci študenti v odbore bývanie na právnických fakultách (nie na Columbia University Housing) v jarnom semestri podnájom, ak sa zaviažu zostať vo svojich jednotkách, aby sa po ukončení štúdia mohli učiť na advokátskej skúške.

Ak študujem v zahraničí v poslednom semestri pred ukončením štúdia, môžem si dať jednotku do podnájmu / uchovať si ju?
Nie. Študenti v poslednom semestri musia svoju bytovú jednotku v Kolumbii úplne opustiť. Študenti musia o svojom pláne informovať 30 dní vopred a za nájom budú zodpovední iba do dňa, keď sa odsťahujú a vrátia kľúče. Študenti, ktorí idú na jar do zahraničia, musia svoje apartmány opustiť do 31. decembra, aby v nasledujúcom semestri neplatili poplatok.

Ak odídem na jar do zahraničia, môžem sa vrátiť na bývanie na Právnickej škole a študovať v štátnom bare?
Študenti 3L bohužiaľ nemôžu na jar zadržiavať svoje apartmány, aby sa mohli vrátiť na bývanie pre štátne skúšky. Študenti Oxfordskej globálnej aliancie, ktorých program končí v marci, sa môžu rozhodnúť, že si svoje bývanie ponechajú alebo sa ich vzdajú, a môžu požiadať o pobyt v ubytovni na štúdium barov, ale nemôžu študovať v podnájme, kým sú v zahraničí.

Kliknutím otvoríte Podporné služby

Budem mať prístup k pohotovostnej pomoci?

Univerzita si udržala Medzinárodný SOS (ISOS) poskytovať celosvetovú cestovnú pohotovostnú lekársku pomoc s cieľom zahrnúť lekárske a evakuačné krytie pre fakulty, zamestnancov a študentov, ktorí sú v zahraničí na cestách spojených s Kolumbiou. Môžete sa tiež obrátiť na ISOS, ktorý vám pomôže nájsť pohodlnú a primeranú starostlivosť v tesnej blízkosti vašej polohy.

Aké podporné služby pre duševné zdravie sú k dispozícii?

Za účelom lepšej podpory potrieb duševného zdravia pobočiek Columbia University v zahraničí ponúka University dve ďalšie služby od ISOS: Enhanced Emotional Support a LiveChat.

 • Vylepšená emocionálna podpora umožňuje cestujúcim v Kolumbii až päť bezplatných poradenských stretnutí (na cestu) s certifikovaným lekárom v oblasti duševného zdravia v zahraničí. Tieto stretnutia sa môžu uskutočňovať prostredníctvom telefónu, Skype alebo - ak sú k dispozícii - osobne, podľa vášho výberu. Prístup k tejto ponuke je k dispozícii nepretržite volaním na školskú linku vyhradenú pre ISOS na čísle +1 215-942-8478. U študentov, ktorí poskytli súhlas, bude kontinuita starostlivosti s Poradenskou a psychologickou službou (CPS) koordinovaná po návrate študenta do areálu.
 • LiveChat umožňuje spoločnostiam v Kolumbii, ktoré si stiahli aplikáciu ISOS Assistance (k dispozícii na platformách Apple, Android a Windows), chatovať v reálnom čase so zástupcom ISOS v reálnom čase ohľadom akýchkoľvek zdravotných, bezpečnostných alebo bezpečnostných problémov, ktoré môžu vzniknúť. Pretože LiveChat je možné používať prostredníctvom signálu Wi-Fi, nevznikajú mu žiadne poplatky za dáta ani roaming.
Kliknutím otvoríte Bezbariérové ​​ubytovanie

Aké ubytovanie pre zdravotne postihnutých je k dispozícii?

Columbia Law School neponúka svoje vlastné študijné kurzy v zahraničí, ale skôr umiestňuje študentov do stálych akademických programov riadených partnerskými školami. Medzinárodné štandardy pre kvalifikáciu zdravotného postihnutia a súvisiace ubytovanie sa môžu líšiť podľa partnerskej školy alebo mesta / krajiny. Niektorým programom môže chýbať veľa štandardných zariadení so zdravotným postihnutím, ktoré sa nachádzajú v Kolumbii a v celých Spojených štátoch. Študenti sa vyzývajú, aby sa s Úradom pre medzinárodné programy informovali o podmienkach na konkrétnych školách a možnosti požiadať o primerané ubytovanie (napr. fyzická dostupnosť a predĺžený čas na skúšky) pre zdokumentované zdravotné postihnutia. Je dôležité, aby študenti, ktorí požadujú takéto ubytovanie, kontaktovali zahraničnú inštitúciu niekoľko mesiacov pred cestou do zahraničia.

Kliknutím otvoríte Akademici

Prečo LawNet zobrazuje iba 10 kreditov za môj semester v zahraničí?

Kým nebudeme mať váš konečný rozvrh, budú študenti v semestrálnych zahraničných programoch zaregistrovaní ako zástupcovia v 10 bodoch v sieti LawNet. Skutočný počet kreditov, ktoré za semester získate, môže byť viac alebo menej. Keď budeme mať informácie o kurzoch študentov, určíme ekvivalentný počet kreditov na Právnickej škole a podľa toho aktualizujeme LawNet.

Koľko kreditov môžem zarobiť v zahraničí?

Študenti v zahraničí berú ekvivalent 11-13 kreditov. Maximálny počet kreditov CLS, ktoré je možné preniesť v semestri, je ekvivalentných 13. Prijatie kreditu z kurzu absolvovaného na zahraničnej škole je podmienené preukázaním, že spĺňa požiadavky Columbia Law School.

Študenti príležitostne zoberú v zahraničí ekvivalent deviatich alebo 10 kreditov a splnia svoju minimálnu kreditovú požiadavku pod dohľadom pod dohľadom výskumníka z Kolumbie alebo v časopise.

Columbia Law School spravidla neposkytuje kredit J.D. na kliniky, stáže v teréne a iné programy zážitkového vzdelávania uskutočňované v rámci zahraničného študijného programu. Kurzy absolvované v zahraničí sa nemusia započítavať do vyznamenaní Kent alebo Stone. Študenti, ktorí sú na semester v zahraničí, majú nárok na vyznamenanie, iba ak si počas daného akademického roka zaregistrovali na Právnickej škole najmenej 15 klasifikovaných kreditov.

Účastníci aliancie v Paríži a Amsterdame získavajú 12 kreditov CLS. Účastníci Oxfordu získavajú deväť kreditov CLS za pevne stanovený rozvrh a musia tiež vypracovať výskumný príspevok pod dohľadom 2–3 kreditov u profesora z Kolumbie. London LL.M. Účastníci získajú 18 kreditov CLS za rok a na dosiahnutie 21 kreditov CLS vyžadujú tri kredity pod dohľadom. Účastníci vied po dvojitom štúdiu získajú 21 kreditov CLS za rok.

Poznámka: Účastníci dvojitého študijného programu Paríž 1 a Frankfurt (ILF) dostanú za ročné štúdium 20 kreditov. Potenciálni účastníci by sa mali porozprávať s OIP o tom, ako získať požadovaný ďalší kredit.

Ako sa konvertujú medzinárodné kredity na kredity na Právnickej škole?

Právnická fakulta udeľuje kredit J.D. za zahraničné štúdium spôsobom, ktorý je v súlade s normou ABA Standard 310 (Stanovenie kreditných hodín pre kurzy). Vzhľadom na rozdiely v politikách týkajúcich sa kreditov medzi rôznymi národnými vzdelávacími systémami musí OIP uskutočňovať stanovenia kreditných prevodov od prípadu k prípadu. Spravidla vyžadujeme približne 14 - 15 hodín času v triede, z ktorých každá je podporená približne dvoma hodinami práce mimo triedy pre každý jeden kredit uplatnený na program J.D.

Všetky kurzy absolvované za účelom získania kreditu v zahraničí musia byť vopred schválené OIP. Študenti sú zodpovední za zasielanie nasledujúcich informácií na adresu[chránené e-mailom]hneď ako registrácia alebo pridanie / odhlásenie z kurzu partnerskej školy:

 • Zoznam kurzov, na ktoré sa chcete prihlásiť
 • Počet zahraničných kreditov udelených partnerskou školou pre každý kurz
 • Počet minút v triede na jedno vyučovanie pre každý kurz
 • Počet seminárov počas semestra pre každý kurz
 • Výpočet počtu sedení v triede pre každú triedu vynásobený počtom minút na sedenie v triede a výpočet celkových minút v triede pre každú triedu.

Všetky navrhované následné zmeny kurzu musia byť okamžite hlásené OIP na schválenie.

Možno nebudete musieť pridať kurzy alebo napísať ďalší kontrolovaný výskum s profesorom práva na Kolumbii, ak nemôžete inak získať súhlas s prenosom dostatočných kreditov na univerzitu J.D.

Poznámka: Je možné, že vami navrhovaný výber kurzu nemusí OIP schváliť, takže musíte nechať dostatok času na vykonanie potrebných zmien. Za kurzy, ktoré nie sú oprávnené na schválenie (napr. Štúdium jazykov) alebo ktoré sa poskytujú mimo právnickej fakulty partnerskej školy (napr. Na obchodnej škole), sa nebude poskytovať žiadny kredit.

Môžem získať kredit na jazykové kurzy v zahraničí?

Nie. Nelegálne hodiny absolvované v zahraničí sa nezapočítavajú do stupňa J.D.

Je dochádzka do tried povinná na zahraničných školách?

Táto politika závisí od školy. Na niektorých miestach je účasť povinná, aby sa získal kredit zo zahraničnej školy. Napríklad na niektorých parížskych školách môžu viac ako dve absencie viesť k neúspechu v kurze. Žiadny zahraničný úver by neznamenal žiadny úver spoločnosti Columbia. Očakáva sa od vás, že budete navštevovať kurzy, riadiť sa pravidlami partnerskej školy a v zahraničí dobre reprezentovať právnickú školu Columbia Law School.

Budú sa v prepise mojej právnickej školy zobrazovať známky zo štúdia?

Dostanete prepisy s známkami od partnerskej právnickej školy. Známky získané v zahraničí nebudú uvedené vo vašich prepisoch z Kolumbie; prepis z Kolumbie bude uvádzať iba počet kreditov získaných v rámci medzinárodného študijného programu v zahraničí.

Columbia však bude udeľovať iba kredity - a prepis Kolumbie sa bude iba odzrkadľovať - ​​za schválené kurzy, ktoré úspešne absolvujete s ekvivalentom známky C alebo vyššej. Študenti spravidla nemajú povolené absolvovať kurzy v zahraničí úspešne / úspešne.

Môžem splniť svoju požiadavku pro bono v zahraničí?

Áno. S predchádzajúcim súhlasom SJI je možné vykonávať pro bono prácu v zahraničí alebo na diaľku. Pred začatím projektu nezabudnite získať tento súhlas.

Môžem splniť svoje požiadavky na skúsenosti v zahraničí?

Nie, vašich šesť zážitkových kreditov musí byť splnených, keď ste na Kolumbii.

Môžem v zahraničí naďalej pracovať na denníku?

Časopisy stanovujú vlastné zásady týkajúce sa toho, či môžu študenti stráviť semester alebo rok mimo Kolumbie. Mnoho časopisov umožňuje študentom stráviť semester alebo rok v zahraničí a pracovať na diaľku a / alebo získať kredit v zahraničí, vždy je však lepšie sa u nich poradiť. The Columbia Law Review umožňuje obmedzený počet členov študovať v zahraničí.

Aký druh hodnotenia môjho študijného programu v zahraničí musím predložiť?

Musíte odoslať hodnotenie kurzu a programu. Hodnotenie kurzu by malo pre každú triedu predstavovať asi pol až jednu stránku a malo by obsahovať konkrétne veci obsiahnuté v kurzoch, ako aj poskytnúť spätnú väzbu k celkovým dojmom z kurzov a profesorov. Záverečné hodnotenia programu by mali byť čo najpodrobnejšie - čím viac spätnej väzby, tým lepšie. Účastníci dvojakého študijného programu musia predložiť strednodobé a záverečné hodnotenie programu.

opakovaný pohyb môže spôsobiť zranenie

Musím maturovať alebo mať ukončené vysokoškolské vzdelanie, aby som sa mohol zúčastniť štátnej advokátskej skúšky?

Pravidlá sa líšia podľa štátu, mali by ste sa preto obrátiť na Úrad registračných služieb a na advokátsku komoru vášho konkrétneho štátu (o konkrétnych časových rámcoch pre ďalšie požiadavky, napríklad pro bono hodiny a test MPRE). V niektorých štátoch, vrátane New Yorku, môžu študenti J.D. zvyčajne sedieť za barom, ak boli úspešne splnené požiadavky na titul, aj keď im ešte nebol udelený titul.

Potrebujem, aby moja zámorská právnická škola po zložení štátnej advokátskej skúšky vyplnila certifikát právnickej školy? Ako to urobím?

Po zložení štátnej advokátskej skúšky budete musieť mať potvrdené na každej právnickej škole, ktorú ste navštevovali, vrátane zahraničných právnických fakúlt, vyplnením originálneho osvedčenia o absolvovaní právnickej školy. Mali by ste určiť kontaktnú osobu, ktorej môžete túto správu poslať. Ak potrebujete pomoc s nájdením kontaktnej osoby, informujte OIP. (Každá partnerská škola v zahraničí musí určiť zodpovednú kontaktnú osobu pre študentov Kolumbie zúčastňujúcich sa na danom programe.)


Zaujímavé Články